Sound Stages

Envisioned as an independent production center, Doli Media Studio was built with the exclusive goal to be a base for professional production and serve every industry need in the sector.

The big sound stage is 30x18x9 m. with a surface area of 540 m2, while the small sound stage is 14x20x5 m. with a surface area of 280 m2. They are fully prepared for live broadcast and the production of feature films, television programs, music videos and others. There is extremely quiet central air conditioning and floor heating to create pleasant working conditions, two elephant doors to easily move in and out sets and materials and the complex’s electrical installation can handle any electrical load and ensure abundant lighting.

The whole infrastructure of support facilities was planned and built with the optimization of the working process in mind. The dressing rooms with showers, makeup rooms, wardrobe area, waiting rooms and the restaurant are all conveniently located and easily accessible.

-----------------------------------------------------------

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1302-C01 „Повишаване конкурентоспособността на Доли Медия Студио ЕООД чрез закупуване на високо-технологично оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 947 580.00 лв., от които 45% -  426 411.00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 20.06.2016 до 20.12.2017г.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността на Доли Медия Студио ЕООД на българския, европейския и световен пазар, чрез увеличаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

В резултат на изпълнението на проекта, Доли Медия Студио ЕООД ще бъде в състояние да отговори на непрестанно повишаващите се технологични изисквания на своите клиенти, ще стабилизира позициите си и ще увеличи значително конкурентните си предимства. С реализацията на настоящия проект ще се затвърди и подобри качество на предлаганите от дружеството продукти и услуги.