Machine Room

Doli Media Studio has guaranteed gigabit internet connectivity and a professional machine room.

Converting from and into the following formats:

  • Video: MPEG, H264, DV
  • Audio: AC 3, MP3, PCM, ACC, FLAC
  • Subtitling: can be open (hard subtitles) or closed (soft subtitles), supports all subtitling formats and Unicode fonts – Latin, Cyrillic, Arabic, Asian, left to right and right to left
  • Video Carriers: XDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, D-9, DVC Pro 50, DVC Pro 25, DV CAM, Mini DV, DV Professional, U-matic BVU, U-matic VO, S-VHS, VHS
  • Audio Carriers: DА88, DAT

DCP – converting from and into; the ability to add sound and subtitles – localization, work in 2D and 3D with QubeMaster Pro.

ISDN – connectivity and distant control

FTP/SFTP and FTPS – large disc space accessible through FTP and FTPS

Smart Jog – secured connectivity and file transfer

-----------------------------------------------------------

Доли Медия Студио ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1302-C01 „Повишаване конкурентоспособността на Доли Медия Студио ЕООД чрез закупуване на високо-технологично оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 947 580.00 лв., от които 45% -  426 411.00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 20.06.2016 до 20.12.2017г.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността на Доли Медия Студио ЕООД на българския, европейския и световен пазар, чрез увеличаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

В резултат на изпълнението на проекта, Доли Медия Студио ЕООД ще бъде в състояние да отговори на непрестанно повишаващите се технологични изисквания на своите клиенти, ще стабилизира позициите си и ще увеличи значително конкурентните си предимства. С реализацията на настоящия проект ще се затвърди и подобри качество на предлаганите от дружеството продукти и услуги.